Τι να κάνω αν ένα δόντι έχει σπάσει;

360px_brokentooth
Καθαρίστε την περιοχή με χλιαρό νερό. Επισκεφθείτε τον οδοντίατρό σας να αξιολογήσει την σοβαρότητα του τραύματος. Εάν προκλήθηκε αποκάλυψη του πολφού, κύριο μέλημά μας είναι η διατήρηση της ζωτικότητας του δοντιού και πρέπει να επέμβουμε άμεσα.